نحوه نصب آسفالت

نحوه نصب آسفالت

نحو نصب قبل اجرا
توصیه میشود پشت بام های قدیمی حتمالا قبل از نصب ایزوگام شسته شوند باعث چسبندگی بهتر وعمر ایزوگام اجرا شده بیشتر میشود

۱.حتما ترک های پشت بام قبل اجرا ترمیم وبازسازی شود .

۲.پشت بام های نوساز کناره های پشت بام حتما ماهیچه کشیده شود.

۳.قبل اجرا روری سطوح سیمانی کشیدن قیرمخلوط باعث پرکردن درز وترک های ریز میشود وباعث بالا بردن عمر ایزوگام نصب شده نیز میشود

اجرای اسفالت محوط سازی و  ( جدول کشی.و کانیو)
بصورت اکیپ دستی و ماشین الات مکانیزه مجهز انجام میشود

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.